NIP : 198812232015042002
NIDN : 0023128802
Jabatan :  
Pangkat :  
Golongan :  
Alamat : Jl Padang Besi No. 19 RT 02/RW 01 Padang 25233
Pendidikan / Tahun Tamat :
               S1 : IPB/2010
               S2 : Unsri dan Mie University, Jepang/2013
               S3 : -
Bidang Ilmu : Teknologi Industri Pertanian
Wilayah Penelitian : Proses /Rekayasa Pengolahan dalam Industri Pertanian
Email :  
CV :